Termeni si conditii

Termeni si conditii

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui website. Te rugăm să citești cu atenție Termenii și Condițiile din această pagină, deoarece orice folosire a acestui website presupune acceptarea din partea ta a Termenilor și Condițiilor prezentate aici,

KINOMED CENTER SRL este marca înregistrată a companiei KINOMED CENTER SRL Toate drepturile rezervate.

Denumirea, logo-ul și elementele de identitate vizuală asociate mărcii KINOMED aparțin companiei  KINOMED CENTER SRL companie română, înregistrată la registrul comerțului sub numarul J40/15712/2019, denumită în continuare KINOMED CENTER SRL. Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a mărcii KINOMED sau a altor mărci ale caror nume sau logouri apar pe acest site. Este strict interzisă folosirea defectuoasă a mărcilor ce apar pe acest website sau orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că KINOMED CENTER SRL va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală cu toate aspectele protejate de lege.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea KINOMED CENTER SRL sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Ai dreptul să parcurgi acest website, să reproduci porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribui altor indivizi, în condițiile de mai jos. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrezi intacte toate drepturile de autor și alte semne de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară semnul de marcă registrată menționat mai jos. Nu este permisă reproducerea nici unei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau corporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

 

Politica de confidențialitate a website-ului

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, pe care le gasiți ca documente separate în acest site, accesibile din meniul din Footer (partea de jos a fiecarei pagini web).

 

Acuratețea, completitudinea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației medicale de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul risc al utilizatorului.

Nota importantă: toate informațiile medicale prezentate în site au caracter explicativ și nu pot, în nicio circumstanță, să inlocuiască recomandările medicului curant. NU încercați tratamente administrate în regim propriu fără o consultație medicală prealabilă și fără recomandarea medicului!

 

Legături cu alte website-uri

Link-urile de pe website-ul kinomed.ro te pot trimite în afara rețelei KINOMED, iar KINOMED CENTER SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și KINOMED CENTER SRL nu poate fi considerat responsabil pentru nicio schimbare ulterioară a acestor website-uri. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către KINOMED CENTER SRL și recomandăm să citești cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitezi.

 

Garanții

Acest website îți este oferit „așa cum este” și „așa cum este pus la dispoziție” și, ca urmare, KINOMED CENTER SRL nu oferă niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat și ca orice sfat sau opinie obținută de la KINOMED CENTER SRL prin intermediul acestui website vor fi corecte și de încredere.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, orice moment, accesul total, parțial sau individual la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

 

Responsabilitate legală

KINOMED CENTER SRL sau alte părți implicate in crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării unui alt website printr-un link de pe acest website sau, măsura permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau în urma oricărui mesaj de poștă electronică trimis de tine. KINOMED CENTER SRL sau orice alte părți implicate in crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nicio responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate legatura cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor fără aviz prealabil.

KINOMED CENTER SRL nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferită din cauza unor eventuali viruși sau erori ce pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ai folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website.

KINOMED CENTER SRL va depune toate diligențele pentru a asigura securitatea și funcționalitatea website-ului kinomed.ro, însă nu poate oferi garanții în acest sens. Dacă decizi să descarci vreun material de pe acest website, o faci pe propria răspundere.

 

Activități interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care KINOMED CENTER SRL, la libera sa alegere, il poate considera inadecvat sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

– orice act ce ar putea constitui o încălcare a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză), ca și a oricărui alt drept legal al persoanei;
– folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia KINOMED CENTER SRL, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a KINOMED CENTER SRL;
– descărcarea de fișiere ce conțin viruși care ar putea crea daune proprietăților KINOMED CENTER SRL sau proprietăților altor persoane;
– afișarea sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la acestea, materiale care după opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind in detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale KINOMED CENTER SRL.

 

Jurisdicție și lege aplicabilă

Serviciile KINOMED CENTER SRL, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienții și utilizatorii din România. KINOMED CENTER SRL nu garantează că toate serviciile sale și conținutul acestui website sunt compatibile sau disponibile în alte țări decât în România. Te rugăm să contactezi clinica KINOMED CENTER SRL pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor în afara granițelor României. Aparatele medicale și produsele medicale care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc. Acestea pot diferi semnificativ sau pot să nu fie actualizate.

Orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătura cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din București, România.

 

Actualizarea avizului legal

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la aceasta notificare legală. Te rugăm să vizitezi această pagină din când în când pentru a te informa asupra acestora și a noilor informații.